Over ons

Visie

Progress B.V. gaat bij het begeleiden van klanten naar werk uit van een aantal principes. We vinden het belangrijk om deze visie op reïntegratie duidelijk te maken, voordat we samen aan het werk gaan. Daarom leggen we dit aan het begin van het intakegesprek aan je uit.

Vooral in de eerste periode van het traject ligt de nadruk op het aanspreken van je motivatie. Natuurlijk zullen we dit gedurende de uitvoering van het trajectplan in de gaten blijven houden en bijsturen waar nodig.

Ons uitgangspunt is dat het hebben van een baan in veel behoeften kan voorzien. Daarom gunnen wij iedereen een leuke baan! In onze gesprekken blijven we dus vragen waar je ‘warm’ voor loopt. Daarom bezoeken we je ook thuis, omdat jouw leefomgeving belangrijke aanwijzingen kan geven over je passie. Uiteraard is het ook mogelijk om bij ons op kantoor af te spreken.

Het is voor ons belangrijk om met je te gaan zoeken naar de beroepen die je het meest aanspreken en het beste bij je passen. We willen dat je gaat doen wat je leuk vindt. Daarbij houden we natuurlijk wel voor ogen dat het realistisch en haalbaar moet zijn, rekening houdend met je mogelijkheden en de situatie op de arbeidsmarkt.

Vervolgens vinden we het heel belangrijk dat we duidelijke afspraken maken, waar ieder zich aan houdt. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het traject. Wat je zelf kan, doe je ook zelf. Wij nemen uit handen wat je zelf niet kunt, en ondersteunen je waar nodig. Op deze manier wordt het een gezamenlijk project met als uiteindelijke doel: het vinden van een baan!

We houden er ook niet van om overbodige activiteiten in te zetten: daarom is elk traject uniek. We passen de activiteiten aan op jouw wensen en mogelijkheden en doen wat nodig is. Deze activiteiten leggen we vast in het trajectplan dat we samen ondertekenen.

Wij houden van een open en eerlijke communicatie, waarbij wij direct zijn en niet om de zaken heen draaien. De gesprekken moeten plaatsvinden in een veilige, vertrouwelijke sfeer en in een ruimte waar voor beiden voldoende privacy is om ons vrijmoedig uit te spreken. Bovendien komen we het eerste gesprek met twee personen, zodat je meerdere aanspreekpunten binnen Progress B.V. hebt.

Progress B.V. gaat vertrouwelijk met de gegevens van onze klanten en opdrachtgevers om. Wij hebben een privacyreglement waarin alles staat en mocht u klachten hebben dan kunt u deze ook deponeren bij uw begeleider of op kantoor. Ons klachtenreglement is ter inzage.

Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn:

  • Het aanbieden, in opdracht van uitvoeringsinstanties, gemeentelijke sociale diensten en andere instellingen en bedrijven, van trajecten gericht op uitstroom naar werk aan werkzoekenden en arbeidsgehandicapten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 2, 3, 4).
  • Het begeleiden en coachen van personen op individuele basis, voor en na plaatsing, om baanbehoud te realiseren en kans op uitval te verkleinen.

We willen “onze werkzoekende medemens aan het werk helpen”.

Het woord ‘kansloos’ komt bij ons niet voor. Ieder mens heeft kansen, die zich voordoen, die je grijpen kunt en die je zelf kunt creëren. Ieder heeft in zichzelf mogelijkheden, die voortkomen uit wie je bent en wat je kunt. Als je ervoor kiest deze mogelijkheden te benutten, kun jij je eigen leven in handen nemen.

Werkwijze

Onze manier van werken is erop gericht om snel een goed beeld van jouw wensen en mogelijkheden te krijgen. Deze zullen direct worden omgezet in doelen, in de vorm van een praktisch en nuchter trajectplan. Daarna richten we onze energie erop om je zo spoedig als mogelijk een werkplek te helpen vinden. Tenslotte begeleiden wij je nog een periode nadat je werk gevonden hebt. Dit betekent dat het traject is onverdeeld in drie stappen.

Stap 1: het maken van een plan

Om te weten te komen wie je bent en wat je wensen ten aanzien van werk zijn, moet de trajectbegeleider je leren kennen. In een intake worden je omstandigheden, omgeving, capaciteiten, opleiding en werkervaring, toekomstbeeld en verwachtingen besproken. Als het beeld door deze gesprekken niet duidelijk genoeg is om praktisch op zoek te gaan naar een werkplek, zal de trajectbegeleider je bijvoorbeeld een beroepskeuzetest of capaciteitentest laten invullen, om zo het plan inhoud te kunnen geven. Arbeidsmarktoriëntatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Bovendien kan de trajectbegeleider je ‘huiswerkopdrachten’ geven, die je via de e-mail aan hem of haar kan doorgeven. Hierdoor krijg je langer de tijd om over zaken na te denken, eventueel anderen te raadplegen en je gedachten helder te formuleren. Al deze instrumenten worden gebruikt als basis voor vervolggesprekken.

Dit alles wordt gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van een concreet trajectplan.

Na aanmelding door DWI, het UWV, de gemeente, een werkgever of door jezelf wordt binnen een week een afspraak met je gemaakt voor een intake. Na het intakegesprek leggen we je het plan voor. Je kunt hierop reageren, voordat we het beiden ondertekenen. Daarna sturen we het trajectplan op naar de opdrachtgever die zijn of haar goedkeuring eraan geeft.

Stap 2: het zoeken naar werk

Als we de goedkeuring binnen hebben, starten we binnen 20 dagen met het traject. Als het traject start met een opleiding is de start van het traject afhankelijk van het begin van de opleiding. Je krijgt één vaste trajectbegeleider toegewezen. De begeleiding is maatwerk, afhankelijk van wat je nodig hebt. We begeleiden je bij het zoeken van vacatures. We benaderen zelf werkgevers uit ons netwerk. We oefenen sollicitatiegesprekken en gaan indien wenselijk mee naar het gesprek. We stimuleren je om na te bellen na een sollicitatie.

We zoeken bedrijven waar je zou kunnen en willen werken. Deze bedrijven sturen we een open sollicitatiebrief en we bellen samen om te horen of je op gesprek mag komen. We begeleiden je intensief bij het schrijven van brieven. Het nabellen doen we samen. De trajectbegeleider onderhoudt gedurende het traject intensief contact. Voor al bovenstaande activiteiten komen we bij je thuis, of jij bij ons op kantoor. In het begin van het traject zal dit eens per twee weken zijn. Als je het ritme van het solliciteren goed te pakken hebt, kan dit één keer in de drie of vier weken worden. Minimaal iedere zes maanden maken we een voortgangsrapportage die je zelf ook ondertekend. Het is mogelijk dat je eerst via een stageplaats aan de slag gaat of via een proefplaatsing in overleg met je reïntegratie coach van DWI, het UWV, bijvoorbeeld om weer te wennen aan werk of te ervaren hoe het is om te werken in een gekozen beroepsrichting.

Stap 3: begeleiding tijdens het werk

Als je een baan hebt gevonden, blijft je trajectbegeleider je de eerste periode begeleiden in het werk. De inhoud van deze begeleiding is afhankelijk van jouw behoefte en van die van de werkgever. Bij de één zal de trajectbegeleider elke week langs gaan, bij een ander minder of zelfs op afroep. We houden in ieder geval met iedereen voortgangsgesprekken. De trajectbegeleider onderhoudt daarom zowel met jou als met de werkgever contact, onder andere voor het beantwoorden van allerlei vragen.