Taalcoachen

Taalcoach worden?

Wat is een taalcoach?

Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer per week afspreekt met een anderstalige die Nederlands aan het leren is. Thuis of tijdens een uitstapje praten jullie over alledaagse dingen, het leven in Nederland, de gebruiken in het land van herkomst. Zo leert de anderstalige beter Nederlands spreken en de Nederlandse samenleving beter kennen.

Hoeveel tijd kost dit?

Als taalcoach bent u gemiddeld anderhalf uur per week met de inburgeraar aan het werk. U maakt zelf in overleg met de inburgeraar afspraken: wilt u graag 's avonds of juist overdag of in het weekend?

Uw niveau

Om taalcoach te worden, hoeft u zelf geen talenwonder te zijn. Bent u in Nederland geboren of spreekt u vlot Nederlands, zonder al te veel fouten te maken? Dan willen we u graag inzetten!

Aan de slag

Er zijn diverse organisaties die taalcoaching organiseren in Amsterdam. De één is er speciaal voor vrouwen, de ander zit in bepaalde stadsdelen. De één biedt een uitgebreide introductie aan, de ander koppelt u meteen aan een taalcursist

Participeren in Nederland

Voor wie

Verplichte inburgeraars en taalbehoeftigen in Amsterdam Zuidoost.

Doel

Inburgeraars goed voor te bereiden voor hun examens (Spreken).

Werkwijze

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor intake gesprek. Tijdens het intake gesprek worden leerdoelen en knelpunten met de inburgeraars besproken. Daarna volgt er een driehoekgesprek voor de koppeling met een taalcoach.

Ondersteuning

Spreken van de Nederlandse taal en Kennis maken met stad Amsterdam

Waar

Amsterdam Zuidoost

Aan de slag met inburgeraars in Zuidoost

Voor wie

Ons Taalcoaching traject is gericht op de doelgroep inburgeraar, om het geleerde tijdens de cursus met hun taalmaatje actief te oefenen.

Doel

Het verbeteren van de taalvaardigheid van de inburgeraar door in de praktijk actief met de Nederlandse taal aan de slag te gaan. Zodoende werken wij aan verbetering van niet enkel de taalvaardigheid maar tevens aan de zelfredzaamheid van de aan de taalcoach toevertrouwde inburgeraar.

Werkwijze

Koppels spreken elkaar één keer per week gedurende anderhalf uur. Het traject duurt zes maanden. Voorbeelden van activiteiten:
  • De inburgeraar thuis ontvangen of de inburgeraar thuis bezoeken
  • Samen boodschappen doen, naar de bibliotheek of een terrasje pakken
  • Samen naar de fitness, de bioscoop of naar een theatervoorstelling
  • Samen lopen door de buurt of het park
  • Samen koken
  • De inburgeraar leren fietsen

Ondersteuning

Er is een introductiebijeenkomst, daarna volgt een intake van de vrijwilliger en intake van de aan hem/haar gekoppelde inburgeraar. Er is geregeld terugkoppeling tussen de taalcoach en onze projectcoördinator, tussentijdse evaluatie van de bevindingen van de taalcoach en de projectcoördinator. Aan het begin van het traject verzorgen wij een handleiding met mogelijke werkwijze voor de aanpak van het traject door de taalcoach.

Waar

Onze activiteiten zijn gericht op stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Klik hier om je aan te melden als taalcoach